Přihlášení uživateleCeloroční provoz areálu
a činnost oddílů a odborů
T. J. SOKOL PŘEROV
jsou realizovány
za finanční spoluúčasti
statutárního města Přerova


Olomoucký kraj
finančně přispívá na provoz
areálu a činnost
oddílů a odborů
T. J. SOKOL PŘEROV


počítadlo.abz.cz

Historie loutkového divadla   Loutkové divadlo Přerov vzniklo v roce 1915 jako jedno z prvních loutkových divadel na Moravě. Nejdříve hrávalo pro veřejnost jako domácí loutkové divadlo bratra Horneka marionetami 25 cm vysokými.O něco později byly loutky vysoké již 50 cm. Hrálo se v hledišti pro 240 diváků v Palackého škole.

   V roce 1936 byla postavena jedna z nejmodernějších scén té doby v nové sokolovně u Bečvy. Divadlo bylo postaveno podle návrhu dr. Jana Malíka a dobovým tiskem bylo hodnoceno jako nejmodernější a nejsmělejší projekt ve střední Evropě.


   Jako amatérské hraje toto divadlo od roku 1915 do současnosti téměř nepřetržitě vždy v čase " od Dušiček do Velikonoc " dvě představení každou neděli. Za tuto dobu působilo v divadle několik generací loutkářů, kteří za svou amatérskou činnost , dobrovolnou a bezplatnou, získali mnohá ocenění. K nejcennějším patří " Medaile Jana Amose Komenského " za zásluhy od města Přerova a v roce 1995 získané "Čestné uznání Matěje Kopeckého " za zásluhy od SČDO-SAL.

   Divadlo reprezentovalo Přerov na mnoha celostátních přehlídkách i v Německu a Polsku. Jen v poslední sezóně před povodní (1996/97) zhlédlo představení v divadle 4 600 dětí a mimo to na jiných pódiích dalších 1 500 diváků, celkem tedy 6 100 diváků.

Created and programmed by Jakub Navařík 2013